Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Sámuel első könyve..........................268

                  Sámuel születése

1   1Volt egy Rámátaim-Cófimból,az Ef-

        raim hegyvidékéről való ember,aki-

nek Elkána volt a neve;efrátai volt,Jeró-

hámnak a fia,aki Elihú fia,aki Tóhú fia,

aki Cúf fia volt.2Két felesége volt;egyik-

nek a neve Anna,másiknak a neve Pe-

ninná volt.Peninnának voltak gyerme-

kei,de Annának nem voltak gyermekei.

  3Ez az ember évenként fölment városá-

ból Silóba,hogy imádkozzék és áldozzék

a Seregek Urának.Ott pedig Éli két fia,

Hofni és Fineás volt az Úr papja.

4Amikor eljött az a nap,amelyen Elkána

áldozni szokott,egy-egy részt adott fele-

ségének,Peninnának meg mindegyik fi

ának és lányának.5Annának is csak egy

részt adott,pedig Annát nagyon szerette,

de az Úr bezárta a méhét.6Vetélytársa is

sokat bosszantotta őt,hogy felingerelje,

mivel az Úr bezérta a méhét.7Így történt

ez évről évre,valahányszor fölment az

Úr házába,így bosszantotta őt.Ő meg

csak sírt,és nem evett semmit.8Akkor

ezt mondta neki a férje,ELkána:Anna,

miért sírsz,és miért nem eszel?Miért

vagy úgy elkeseredve?Nem érek én töb-

bet neked tíz fiúnál?